Zdobądź tytuł  HARD RUNNERA

W ciągu trzech dni pokonaj  5 dystansów / 1.6 km, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km/

 

Osoby, które ukończą wszystkie biegi Festiwalu Biegów Polski Północnej (Bieg 15 km, Bieg 10 km, Bieg 5 km, Półmaraton Stolema, Kaszubska Mila) otrzymają otrzymają okolicznościowy medalion HARD RUNNERA.

# Nazwa
1. Bieg 15 km - II Festiwal Biegów Polski Północnej
2. Bieg 10 km - II Festiwal Biegów Polski Północnej
3. Bieg 5 km - II Festiwal Biegów Polski Północnej
4. VI Półmaraton Stolema - II Festiwal Biegów Polski Północnej
5. Kaszubska Mila - II Festiwal Biegów Polski Północnej

 

Jednorazowa opłata za 5 biegów (Bieg 15 km, Bieg 10 km, Bieg 5 km, Półmaraton Stolema, Kaszubska Mila) wynosi:

• 100 zł – płatna do 31.12.2017,
• 140 zł – płatna do 30.04.2018,
• 180 zł - płatna od 01.05.2018,
• 250 zł - w dniu Festiwalu

 

Dokonana opłata za 5 biegów (Bieg 15 km, Bieg 10 km, Bieg 5 km, Półmaraton Stolema, Kaszubska Mila)   nie zwalnia z obowiązku zapisania się na poszczególne biegi Festiwalu.

 

(W tytule przelewu należy wpisać: "Festiwal Biegów Wdzydze" + dane osoby)

 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy

Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, nazwę biegu oraz adres zamieszkania.

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu